Lies, lies, you’re telling me sweet lies!
Brit Indieband Fenech-Soler mit dem offiziellen Video zu“Lies“.